Färdigt annonsmaterial

Till Dagspress

Med färdigt digitalt material till dagspress menas att materialet ska levereras som tryckfärdig PDF- eller EPS-fil, producerad och kontrollerat enligt Tidningsutgivarnas standard (TU-standard). Fördjupad information, utförliga materialkrav och rekommendationer för Svensk Dagspress hittar du under www.dagspress.se

Till Aftonbladets magasin

Med färdigt digitalt material till Aftonbladets magasin menas att materialet levereras som tryckfärdig PDF- eller EPS-fil producerad enligt vår materialspecifikation nedan.


Checklista

innan du skickar ditt material, kontrollera att:

 • storleken överensstämmer med det bokade annonsformatet.
 • annonsen levereras som en tryckfärdig PDF 1.6 eller EPS-fil.
 • RGB-bilder konverterats till CMYK eller gråskala.
 • dekorfärger i annonsen är konverterade till CMYK.
 • CMYK-bilder är i minst 170 ppi och monterade i 100% storlek för dagspress.
 • CMYK-bilder är i minst 300 ppi och monterade i 100% storlek för Aftonbladets magasin.
 • teckensnitt är inkluderade eller vektoriserade (gjorda som banor).
 • färgmängden inte överskrider 240% för dagspress eller 300% för Aftonbladets magasin.
 • Inte använda för liten storlek på text som förekommer på färgad bakgrund.
 • text som ska vara svart inte är 4-färgsseparerad.
 • utfall är 4 mm runt om vid utfallande format och innehåller skärmärken för material till Aftonbladets magasin.
 • Kontrollera övertryck i Adobe Acrobat Professional.

Bokningsvillkor

Annonsbokning

Annonsbokning sker via din ordinarie säljare, alternativt se kontakt.

Avbokning eller ändring

Avbokningar och ändringar ska vara skriftliga och lämnas senast klockan 10.00 tre arbetsdagar före införingsdag för dagspress och normalt tre veckor innan för Aftonbladets magasin. Vid avbokning av del i kampanj erhåller tidningen rätt att debitera rabatt som då felaktigt erhållits.

Annonslämning

Färdigt annonsmaterial ska lämnas senast kl. 10.00 dagen innan införande för dagspress och normalt senast 2 veckor innan för Aftonbladet magasin. Material ska skickas som tryckbar PDF- eller EPS-fil och följa vår materialspecifikation.

Reklamationer

Anmärkning mot införd annons ska göras inom tre arbetsdagar efter införande. Felaktigheter i annonsmaterial som inkommit efter lämningstid kan ej reklameras.

Annonsgranskning

Tidningarna förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser.

Ansvar

Kunden ansvarar för att annonsmaterialet är korrekt producerat och överensstämmer med våra materialkrav.

Kunden ansvarar för att annonsmaterialet finns annonsmottagningen tillhanda innan utsatt lämningstid. Ansvar för fel i annons är begränsat till maximalt annonskostnaden. För skada på grund av utebliven eller felaktigt producerad annons ansvaras inte.


Lämningstider

Till huvudtidningarna Aftonbladet, Metro och SvD

Färdigt material: Senast kl. 10.00 arbetsdagen innan införande.

Sättningsunderlag: Senast kl. 12.00 två arbetsdagar innan införande.

Till Verdens Gang & Aftenposten

Färdigt material: Senast kl. 16.00 två arbetsdagar innan införande.

Sättningsunderlag: Senast kl. 12.00 två arbetsdagar innan införande.

Aftonbladet magasin

Färdigt material och sättningsunderlag: Senast kl. 10.00 två veckor innan införande.


Materialspecifikation

Annonsformatet anges i bokningsbekräftelsen. Färdig annons ska levereras exakt på det bokade annonsformatet. Ansvar för eventuell kvalitetsförlust vid skalning ligger hos materiallämnaren.

Alla bilder i annonsen ska vara monterade som högupplösta CMYK-bilder i 100% storlek och vara inkluderade i PDF- eller EPS-filen. Upplösningen på bilderna ska vara 200 ppi för färg- och gråskalebilder och 1270 ppi för bitmapbilder. För bilder till Aftonbladet magasin bör CMYK och gråskalebilder hålla en upplösning om 300 ppi och minst 1270 ppi för bitmapbilder.

EPS-filer ska vara sparade i språknivå 1 eller 2. Undvik språknivå 3 då dessa ej kan hanteras på ett säkerställt sätt. EPS-filer ska levereras med inbäddade typsnitt och med förhandsvisning. Observera att EPS-filer ska komprimeras som Zip- eller Sit-fil innan leverans.

Tryckfärdigt annonsmaterial behöver skickas som tryckfärdig PDF 1.6-fil eller EPS-fil och vara producerat enligt vår materialspecifikation. Word-filer, PowerPoint eller liknande filer räknas inte som tryckfärdigt annonsmaterial.

PDF-filer till dagspress ska vara gjorda enligt TU-standard för dagspressannonser. Ett PDF-dokument får bara innehålla en annons. Om du behöver leverera fler annonser skall dessa delas upp i separata PDF-filer. PDF Joboption-filer för Indesign för dagspressannonser finns att ladda hem för både Mac och PC under www.dagspress.se

För Aftonbladets magasin rekommenderar vi att ni använder inställningen PDF/X-1a 2001 när ni exporterar till PDF.

Friläggningsbanor i frilagda bilder i Photoshop ska inte ha onödigt många ankarpunkter i banan. Max tillåtna ankarpunkter är 10 000. Rutan "Avvikelse för bana" ska vara tom och alltså inte ens innehålla värdet 0. För många ankarpunkter i banor kan orsaka problem och stopp i RIPen när annonsen ska rastreras. Håll ner antalet ankarpunkter alternativt rastrera din annons innan leverans.

Vanligt förekommande är också att komplexa bilder eller illustrationer, oftast Adobe Illustrator-filer, är uppbyggda av en stor mängd ankarpunkter (över 10 000 ankarpunkter). Dessa måste åtgärdas innan leverans för att vi ska kunna säkerställa att filen kan hanteras för tryck.

Alla färgannonser ska levereras i CMYK-färger. Färger från andra färgsystem kommer att konverteras till CMYK. Ansvar för eventuella färgavvikelser vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos materiallämnaren. ICC-profiler för konvertering av bilder till CMYK för dagspress i Photoshop finns att hämta under www.dagspress.se

För Aftonbladets magasin kan du ladda ner alla ICC-profiler här eller konvertera dina bilder i Photoshop där all färgkonvertering ska göras.

Vart ska ICC-profilerna läggas:

MAC OS X:

Placera ICC-profiler i mappen Macintosh HD > Bibliotek > ColorSync > Profiles

WINDOWS:

Högerklicka på ICC-profilen och välj "installera färgprofil". ICC-profilen kopieras in i rätt mapp; Hårddisk (C:) > System32 > spool > drivers > Color

Om du jobbar i Adobe CC kan du även placera profilen Adobes förvalda mapp (Recommended) för lättare åtkomst i programmen.

MAC OS X:

Macintosh HD > Library > ColorSync > Profiles > Recommended

WINDOWS:

WINDOWS: Hårddisk (C:) > Program Files > Common > Adobe > Color > Profiles > Recommended

Dagspress

Sammanlagt färgvärde för de fyra CMYK-färgerna får inte överstiga 240% totalt för att undvika smetning i trycket.

Aftonbladets magasin

Sammanlagt färgvärde för de fyra CMYK-färgerna får inte överstiga 300% totalt.

Dagspress

Färdigt annons ska alltid levereras utan skärmärken och utfall.

Aftonbladet magasin

Färdig annons ska levereras utan skärmärken och utan utfall vid annons på satsytan och med skärmärken och minst 3 mm utfall vid annons på utfallande format.

För svart text, kontrollera att texten endast är i 100% svart (K). Om du väljer att ha negativ text på flerfärgad bakgrund, använd ett linjärt typsnitt i minst 12 pt i halvfet stil för att undvika att texten blir oläslig vid eventuellt misspass i dagspress. Negativ text på en enfärgad bakgrund bör vara minst 10 pt. För färgad text, håll ner antalet färger till 2 eller max 3 färger – ju fler färger färgblandningen i texten innehåller desto större risk att texten kan bli något suddig i tryck.

För Aftonbladets magasin är toleransen väsentligt högre både vad avser storlek i text och färgblandning. Beakta dock att inte krypa ner allt för mycket i textstorlek på färgad text eller vit/ljus text på flerfärgad bakgrund, samt försök om möjligt använda ett San-Seriff-typsnitt i minst regular, eller helst ännu fetare. Små texter och framförallt i tunna vikter på färgad bakgrund är alltid känsliga för slutresultatet.

Typsnitt som används ska vara av typen PostScript Typ 1. Andra typsnitt som TrueType eller CID-kodade typsnitt eller egentillverkade typsnitt rekommenderas inte då dessa ej kan hanteras på ett säkerställt sätt. Alternativt ska textkonturer skapas av typsnitten. Alla typsnitt som förekommer i annonser ska inkluderas i filen vid leverans.

Ja, kontrollera att objekt ej har övertryck påslaget felaktigt. Vanligast förekommande vid logotyper eller illustrationer som görs om från svart till vit i äldre versioner av Illustrator. Det är enkelt att kontrollera övertryck i Acrobat Professional. Gå till panelen i "Förhandsgranska utdata" under "Verktyg" och klicka i rutan "Simulera övertryck" eller kontrollera i layoutprogrammet under "Visa" och "Förhandsvisa övertryck".

Om ett objekt som är vitt eller har en ljus färg är placerad på en mörkare tonplatta eller en färgbild och är inställd på "Övertryck" kan/kommer objektet försvinna i tryck, då de ej är möjligt att övertrycka en ljusare färg på en mörkare bakgrund.


Manus för produktion av printannons

Som materiallämnare ansvarar du för att annonsmanus, bilder och logotyper och/eller ändringar i befintligt annonsmaterial som behövs för att kunna producera annonsen mejlas till annonsmottagningen och finns hos oss innan utsatt lämningstid. Var tydlig med att ange dina kontaktuppgifter och vilken kund materialet avser.

Manus

Manus och text ska lämnas skriftligt, så utförligt och detaljerat som möjligt per mail, samt eventuella önskemål om färger, layout, typsnitt mm.

Bildmaterial

Bilder till annonsen ska levereras som EPS-, JPEG- eller TIFF-bild. Färg- och gråskalebilder ska ha en upplösning på minst 200 ppi i 100% storlek för dagspress och 300 ppi för magasin, samt 1270 ppi för bitmappbilder. Bilder hämtade från webben är lågupplösta och blir sämre i tryck. Ansvar för eventuell kvalitetsförlust vid skalning eller för bilder hämtade från webben ligger hos materiallämnaren.

Vi har ingen möjlighet att leta efter bilder på webben eller eller hämta bilder från bildbanker, utan vill ha dom mailade till oss tillsammans med manuset.

Logotyper

Logotyper skall vara vektoriserade i CMYK och levereras som EPS-fil alternativt högupplöst JPEG eller TIFF.

Textfiler

Textfiler ska levereras direkt i mailet eller som Word-fil och då levereras som txt- eller rtf-fil.

Typsnitt

I vår produktionsmiljö har vi tillgång till Adobes typsnittsbank.