Privacy

1. Allmänt

Genom att gå in på www.quad.se (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan.

För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.

Ansvariga för hemsidan är The Quality Advertising Company i Stockholm AB, med org.nr. 556528-5979 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget ”). För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till gdpr@quad.se. För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, http://www.quad.se/contact/.

2. Cookies

www.quad.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.quad.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.quad.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

www.quad.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.quad.se sluta att fungera korrekt.

3. Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via chattfunktionen på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.

 

QUAD vänder sig i första hand till andra företag och sällan direkt mot privatpersoner, men vi tar självklart alla personers integritet hos dessa företag på lika stort allvar och behandlar dem med största aktsamhet. Under vår affärsrelation och en tid därefter kan vi därför komma att lagra våra kunders uppgifter i våra olika IT-system, vilka dessa är och vad dess funktion är beskrivs längre ner.

 

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel att svara på inkommen förfrågan via mail eller chattfunktionen. Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är Fredrik Svensson. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta gdpr@quad.se.

 

G Suite, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Analytics,  (Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Unite States (“Google”).

Vi använder oss av G suite för vårt dagliga arbete. Programsviten innefattar bl.a kalkylark, dokument, presentationer, grupper, kontakter, drive, E-post (gmail), hangout, formulär m.m. Vi kan lagrar i denna/dessa tjänster offerter, mailkorrenspondens, kalenderhändelser, och anna data knutna till våra projekt. Vi vill i minsta möjliga mån spara onödig persondata, men spar viss data för att underlätta vår affärsrelation. Vi använder oss också av Google Analytics för att samla in och processa statistik på vår hemsida. Vi använder denna data för att skaffa oss kunskap om hur vår hemsida används och hur vi kan göra den bättre.

 

Netsuite (2955 Campus Drive, Suite 250 San Mateo, CA 94403-2511, United States)

Vi använder oss av Netsuite för att hantera våra kundrelationer och för vår orderhantering. Här lagar vi företagsinformation och kontaktinformation på dessa företag (personinformation såsom namn, mailadress och telefonnummer) Vi gallrar bland personlig information gång per år i detta system.

 

Drift (3 Copley Place, Suite 7000, Boston, MA 02116 855-266-1567)

Vi använder oss av Drift för att tillhandahålla en chattfunktion för dig till oss på QUAD. I detta system lagras personuppgifter såsom namn och mailadress för att vi skall kunna återkoppla till dig om svar via chatten ej kan ske direkt.

 

Korrmojjen (Internt system, QUAD)

Vi använder oss av ett egenutvecklat system för att hantera korrekturutskick till våra kunder, i detta system lagras personuppgifter såsom namn och mailadress för att vi ska kunna utföra våra. Vi gallrar bland personlig information gång per månad i detta system.

 

Ad Manager (Egenutvecklat system, QUAD)

Vi använder oss av ett egenutvecklat system för att leverera/visa kreativa annonser på våra uppdragsgivares hemsidor. Utförlig information över hur denna tekniska lösning spar/hanterar personuppgifter från annonsscripten på våra uppdragsgivares hemsidor finner ni här: http://www.quad.se/annonsinformation/

 

Utöver detta spar vi även inloggningsinformation för de personer som administrerar detta system, detta i form av namn och mailadress. Detta gör vi för att kunna uppfylla våra åtaganden mot kunder som använder verktyget, denna persondata raderas en kort tid efter vårt samarbete med kunden upphör.

4. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör The Quality Advertising Company i stockholm AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver The Quality Advertising Company i stockholm ABs skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

5. Ansvar

The Quality Advertising Company i stockholm AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

6. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.